Funderingsonderzoek in Alkmaar

Funderingsonderzoek in Alkmaar

Funderingsonderzoek in Alkmaar wordt door bouwkundige keuring Alkmaar gerealiseerd door een zeer ervaren bouwkundig ingenieur.funderingsonderzoek in alkmaar

Ook kunt u een beroep op ons doen voor al uw keuring- en advieswerk op bouwtechnisch gebied snel, professioneel en scherp geprijsd. Wij verzorgen uitgebreide bouwkundige keuringen voor uw pand of woning, maar tevens specialistische vraagstukken zoals verzakkingsanalyses.

De lintvoegmeting vormt een specifieke categorie binnen het gebied van bouwkundig keuringswerk. Middels deze meting komt u meer te weten over de staat van de fundering, over eventuele verzakking van het pand en de mate waarin deze zich voordoet.

Lang niet alle verzakkingen aan gebouwen hoeven direct problematisch te zijn. In feite vormt verzakking een veelvoorkomend thema bij vastgoed van uiteenlopende aard. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen, waarbij bodemsamenstelling en grondwaterverloop een belangrijke rol spelen terwijl ingrijpende verbouwingswerkzaamheden in de nabije omgeving een andere oorzaak kunnen zijn.

Funderingsonderzoek in Alkmaar

Om erachter te komen hoe het precies gesteld is met de fundering van een pand of woning zal er veelal ingrijpend werk ter plaatse moeten worden verricht. Denk hierbij aan het graven van een inspectieput om de fundering daadwerkelijk in ogenschouw te kunnen nemen. Vóórdat u een dergelijke ingreep overweegt, kunt u middels een lintvoegmeting en/of vloerwaterpassing echter al een hoop te weten komen – onder andere hoe de verzakking zich precies ontwikkelt, en of deze nog binnen aanvaardbare kaders valt.

Het is dan ook raadzaam om een lintvoegmeting en/of vloerwaterpassing uit te laten voeren wanneer u schade aan uw fundering vermoedt, om allereerst na te gaan óf u gelijk heeft of dat het een verwaarloosbare scheefstand betreft.

Funderingsonderzoek in Alkmaar wordt gerealiseerd door een team van gekwalificeerde inspecteurs om de lintvoegmeting, eventueel aangevuld met een vloerwaterpassing reeds op korte termijn bij u thuis op te komen nemen. Hiervoor is doorgaans geen enkel hak – en breekwerk vereist maar worden vaststaande elementen binnen of buiten het pand als uitgangspunt genomen voor de metingen. Onze inspecteur komt uw woning als het ware inmeten om u van een professionele lintvoegmeting of vloerwaterpassing te voorzien opdat u op eenvoudige, voordelige wijze inzicht krijgt in de aanwezigheid en ontwikkeling van eventuele scheefstand of verzakking van uw pand of woning.

Bouwkundige keuring Alkmaar is de expert als het gaat om funderingsonderzoek.